KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI

KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI

Kampanya kapsamında, 10-30  Aralık 2018 tarihleri arasında  Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi içerisinde bulunan mağazalardan alışveriş yapan ziyaretçiler aşağıda belirtilen tüm koşulları sağladığı takdirde kampanyaya katılmaya hak kazanacaktır.

 • Kampanyaya dâhil olabilmek için aynı gün içinde  Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde yer alan mağazalardan (Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi içerisinde bulunan Bankamatiklerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, Döviz Bürosu işlemleri, TL / Dakika Yüklemeleri, Sabit / Mobil Hatlı Telefon Faturası Ödemeleri, ADSL fatura ödemeleri, Tütün ve Tütün mamülleri ile Alkollü içecek ve Şans oyunları harcamaları kampanyaya dâhil değildir)  20 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapılması gerekmektedir.
 • Katılımcı sadece 10-30 Aralık 2018 tarihleri arasında yapmış olduğu alışverişlere ilişkin fişler ile kampanyaya katılabilir.
 • Kampanya katılımları, 10:00-22:00 saatleri arasında Atlantis danışma noktasından yapılmaktadır. Kampanya fişleri günlük işletilmekte olup, bir önceki günün fişi kampanya tarih aralığının başka bir gününde işletilemez. 
 • Kampanya bireyseldir. Katılımcı sadece kendi adına şahsen başvuru ile kayıt oluşturabilir.
 • Kişinin, başka bir kişi ismi ve/veya TC kimlik numarası ve/veya cep telefonu ile kayıt yaptırdığının tespit edilmesi durumunda kişi ödül kazanamaz. Kazandığı açıklandıktan sonra kural dışı kayıt yaptırdığının tespiti halinde de herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 • Kişi, ibraz ettiği fişlerin kendisine ait olmadığının tespit edilmesi durumunda ödül kazanamaz. Kazandığı açıklandıktan sonra fişlerin kendisine ait olmadığının tespiti halinde de herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 • Kayıt ettirilmek üzere ibraz edilen faturaların tümü, faturayı ibraz eden şahıs adına düzenlenmiş olmalıdır. Herhangi bir kurum/kuruluş adına kesilen faturalar geçerli sayılmaz. Fatura üzerinde belirtilen şahıs bilgileri kampanyaya katılım sırasında verilen şahıs bilgileri ile aynı olmalıdır. Bilgiler uyuşmadığı takdirde kişi kampanyaya katılamaz. Katılım gerçekleştirmesi durumunda ödül kazanamaz, kazanmış olsa dahi herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

·         Katılımcı, 1 günde aynı mağazadan  sadece 3  fiş getirebilir.

·         Günlük sıralamada bir kere hediye kazanan  katılımcı  diğer günlerdeki  sıralamaya dahil olamaz. Yani, günlük sıralamada bir hediye kazanan bir daha hediye kazanamaz. Kampanya sonunda kazanılacak hediye için fiş işletmeye devam edebilir.

·         Katılımcı, restoran , cafe veya fast food bülümünden 1 günde sadece 3 kez yemek fişi getirebilir.

 • Katılımcı aynı gün içerisinde yapmış olduğu alışverişlere ilişkin ibraz ettiği fiş tutarı bazında puan 1TL=1 Puan şeklinde hesaplanacaktır.
 • Katılımcının ibraz ettiği fiş bazında kazanabileceği en yüksek puan 500 puandır. 500 TL ve üzeri harcamalarda da katılımcı yine en fazla 500 puan kazanır.
 • Kampanyaya dâhil olmak isteyen müşterilerin, alışveriş fişlerini Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi Danışma birimine ibraz etmelerinin ardından kayıt için gerekli bilgileri sisteme doldurulmak üzere yetkili kişiye iletmeleri ve veri paylaşım iznini vermeleri gerekmektedir.

Kampanya kapsamında herhangi bir çekiliş veya kura düzenlenmeyecek olup, yukarıda koşulları sağlayan ve en fazla puan kazanan ilk  3 yarışmacının 1.’si gram altın, 2.’si battaniye ve 3.’sü 4 kişilik sinema bileti kazanacaktır. Her gün kazanılan bu hediyelerin teslim tarihi 31.12.2018 olacak, hediyeler Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi danışma noktasından teslim alınacaktır. Puan kazanma sistemi aşağıda yer almaktadır;

 • 3 farklı mağazadan alışveriş yapmak +150 puan kazandırır.
 • 5 farklı mağazadan alışveriş yapmak +250 puan kazandırır.
 • 10 farklı mağazadan alışveriş yapmak +500 puan kazandırır.
 • www.hediyematlantiste.com adresinde quiz/anket yanıtlamak +50 puan kazandırır.
 • www. hediyematlantiste.com adresinden Facebook ile giriş yaparak kampanya duyurusunu paylaşmak +100 puan kazandırır.
 • Katılımcıların puanların eşit olması durumunda kampanya katılım gününde toplam harcaması daha yüksek olan katılımcı üst sırada yer alır.

Kampanya süresince en yüksek puanı toplayan ilk  3 kişiye 0,03 ct 14k tek taş pırlanta hediye edilecektir. Pırlantalar, 31 Aralık 2018 tarihinde Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi zemin katta yer alan Berk Mücevherat mağazasından teslim alınacaktır.

Hediye kazanmaya hak kazanan kampanya katılımcıları, kampanyaya katılınan günün sonunu takiben 24 saat içerisinde www.hediyematlantiste.com isimli mikro site üzerinden açıklanacaktır. Katılımcıların bildirdiği irtibat bilgilerinin eksik olması veya doğru olmaması nedeniyle ilgili kampanya katılımcısına ulaşılamaması durumundan  Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi sorumlu değildir. Katılımcıların katılım koşullarında yer alan maddeleri ihlal ettiklerinin tespiti durumunda herhangi bir ödül kazanamazlar. Bu konuda karar mercii Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi’dir. Kazanılan hediyeler  31.12.2018 tarihinde Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi Danışma noktasından  teslim alınacaktır.

Hediye kazanan katılımcılar hediyelerini, kampanya bitiminden itibaren on (10) gün geçmiş olması koşuluyla  Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi Yönetim Ofisi’nden teslim alabilirler.

Hediyelerin teslim alınması esnasında kayıt sırasında onaylanmış ve damgalanmış fişlerin tümünün ve kimlik bilgilerinin ibrazı gereklidir. Damgalanmış, sisteme kayıtlı olarak onaylanmış fişlerin herhangi bir tanesinin eksik olması durumunda katılımcı hediyeyi teslim alamaz. Yapılmış olan alışverişlerin iptalinin tespiti durumunda katılımcı hediyeyi teslim alamaz.

Hediyelerin son teslim tarihi 10.01.2019’dur. Kazananlar, bu tarihe kadar hediyelerini teslim almaya gitmek durumunda olup, bu tarihten sonra herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

Aşağıda yer alan kişiler Kampanya’ya katılamayacak, katıldıkları takdirde Kampanya’ya katılımları değerlendirilmeyecek, Kampanya sonucu hediye hak kazanmaları halinde ise hediyelerini alma hakları bulunmayacaktır. Bu kişiler;  Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi bünyesinde çalışan çalışanlar, sözleşmeliler, işverenler ve diğer statüde çalışan her türlü elemanlar ile bağlı olan yan kuruluşları ve taşeronları, distribütörleri, Kampanya’nın hazırlanması ile iştigal eden web tasarımcıları, reklamcılar ve benzeri şekilde Kampanya’nın hazırlanması ve uygulanması ilişkili olan her türlü kişi ve kişiler, ve bu madde altında sayılan kişilerin 2. dereceye kadar kan ve sıhri bağı olan akrabaları ve bu madde altında sayılan kişiler ile birlikte aynı evde yaşayan yakınlarıdır. 18 yaşından küçükler Kampanya’ya katılamaz. Kampanya’ya yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden yukarıda yer alan sınırlamalara dahil olmayan gerçek kişiler katılabilirler. Katılımcılar sadece kendileri adına Kampanya’ya katılabilirler, başkası adına Kampanya’ya katılımlar geçersizdir.

Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Kampanya’ya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.  Atlantis  Alışveriş ve Eğlence Merkezi, kampanya süresi içinde de dâhil olmak üzere herhangi bir zamanda Kampanya Katılım Koşullarını gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Kampanya Katılım Koşullarındaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Kampanyaya ilişkin tüm değişiklikler bu sayfa üzerinden duyurulacaktır. Kampanya Katılım Koşullarının herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Katılımcılar, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, hesaplarda yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı hareket eden herhangi bir katılımcı Kampanya’ya katılmamış sayılacak ve ödül hakkı kazanamayacaktır. Bu maddede belirtilen ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk katılımcılara aittir ve katılımcılar,  Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdürler.

Kazanılan hediye başkasına devredilemez veya hediyenin nakit karşılığı talep edilemez. Herhangi bir sebepten dolayı belirlenen ödülün talihlilere verilemeyecek duruma gelmesi durumunda  Atlantis Alışveriş ve Eğlence Merkezi bu ödülü eş değer veya daha fazla değere sahip bir aynı ödülle değiştirme hakkını saklı tutar.

Atlantis Alışveriş ve Eğlence  Merkezi, kampanya katılımcısının kendisi hakkında yanlış veya hatalı bilgi verilmesi, telefon hatları veya ağ donanımı veya yazılımındaki arızalar, kesintiler veya bağlantı kesilmeleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her türlü teknik arıza, Kampanya ile ilgili herhangi bir materyalde ortaya çıkabilecek baskı, tipografi, teknik, bilgisayar, ağ veya insan hatası, doğrudan veya dolaylı, kısmen veya bütün olarak, katılımcının Kampanya’ya katılımından veya ödülü almasından veya suistimal etmesinden doğabilecek her yaralanma veya mal zararı (seyahat/aktivite ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere), bilgisayar sistemleri, sunucular, sağlayıcılar, yazılım/donanım ile ilgili teknik problemlerden, arızalardan, kaybolan veya kullanılamaz ağ bağlantılarından veya sorunlu, eksik, karmaşık veya gecikmeli bilgisayar aktarımlarından doğan sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Takdir yetkisi tek taraflı olarak  Atlantis Alışveriş ve Eğlence  Merkezi’ne ait olmak üzere, Kampanya’nın bütünlüğüne veya doğru şekilde işler durumda olmasına zarar veren herhangi bir sahtekârlık, teknik arıza, insan hatası veya bir başka faktörün ortaya çıkması durumunda Atlantis Alışveriş ve Eğlence  Merkezi Kampanya’yı iptal etme, askıya alma ve/veya Kampanya’yı veya Kampanya’nın herhangi bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.

Katılımcılar Kampanya’ya katılmakla,  Atlantis Alışveriş ve Eğlence  Merkezi tarafından promosyon amacını gerçekleştirmek üzere kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermektedir. Katılımcılar, Kampanya ile ilgili olmak üzere yerel ve uluslararası herhangi bir medya kuruluşunda yer alacak kişisel ve biyografik bilgiler ve her türlü görsel suret ve röportaj ya da Kampanya’ya katılma nedeni ile ortaya çıkacak diğer materyallerle ilgili olarak her türlü hak ve menfaatten, Kampanya’yı düzenleyen, bağlı şirket ve ortakları, kanuni temsilcileri, acenteleri lehine herhangi bir denetim, tazminat ya da onaya konu olmaksızın gayri kabili rücu feragat ettiğini ve kabul ve taahhüt ederler. Katılımcıların Kampanya sonrası verdiği iletişim bilgileri yapılacak her türlü bildirim için kullanılacak adres kabul edilir. Bilgilerin eksik veya yanlış girilmesi veya saklanması durumunda, katılımcı ödül kazanma hakkını kaybeder ve bu nedenlerle  Atlantis Alışveriş ve Eğlence  Merkezi hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Kampanya kapsamında verilecek hediyelerin tüketici hakları ile ilgili her türlü sorumluluğu; üretici ve ithalatçı firmalara aittir.  Atlantis Alışveriş ve Eğlence  Merkezi’nin bu konularda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kampanya’nın düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilafların çözüm yeri  Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. Katılımcılar, bu Katılım Koşullarında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Detaylar : http://hediyematlantiste.com/